Pejabat Struktural

Dianjurkan menggunakan browser Mozzila Firefox untuk tampilan jadwal sidang terbaik

Profile Pejabat Struktural

13 Des

              

SRIYADI    
Nama : SRIYADI, SH.
NIP : 19600329.198103.1.003
Pangkat : Pembina
Gol. Ruang : IV/a
Jabatan : Panitera
Pendidikan : S1
TMT : 07 Juni 2017
   
Narmi    
Nama : Dra. NARMI, SH
NIP : 19660919.198803.2.002
Pangkat : Penata Tingkat I
Gol. Ruang : III/d
Jabatan : Sekretaris
Pendidikan : S1
TMT : 29 Desember 2015
   
Daryadi    
Nama : DARYADI, SH, MH
NIP : 19650708.199003.1.004
Pangkat : Penata
Gol. Ruang : III/c
Jabatan : Panitera Muda Pidana
Pendidikan : S2
TMT : 23 Desember 2016
   
Sri Widodo    
Nama : SRI WIDODO, SH
NIP : 19650426.199403.1.004
Pangkat : Penata Tingkat I
Gol. Ruang : III/d
Jabatan : Panitera Muda Perdata
Pendidikan : S1
TMT : 23 Desember 2016
   
Tri Wahyuni    
Nama : TRI WAHYUNI, SH
NIP : 19630810.198503.2.004
Pangkat : Penata Tingkat I
Gol. Ruang : III/d
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Pendidikan : S1
TMT : 02 Februari 2015
   
     
Nama : GIYATMI KUSMI RAHAYU, S.SOs
NIP : 19820628.200912.2.002
Pangkat : Penata
Gol. Ruang : III/c
Jabatan : Ka Sub Bag. Kepegawaian dan Ortala
Pendidikan : S1
TMT : 25 Mei 2018
   
Sri Tusdjijani    
Nama : SRI TUSDJIJANI
NIP : 19670815.198903.2.001
Pangkat : Penata
Gol. Ruang : III/c
Jabatan : Ka Sub Bag. Umum dan Keuangan
Pendidikan : SLTA
TMT : 29 Desember 2015
   
Sugeng Widiatmo    
Nama : SUGENG WIDIATMO
NIP : 19630624.199203.1.002
Pangkat : Penata
Gol. Ruang : III/c
Jabatan : Ka Sub Bag. Perencanan, TI dan Pelaporan
Pendidikan : SLTA
TMT : 29 Desember 2015